Maria Veronica Ngadien Prawesti (PB SGS PLN) menyambut pengembalian.