Agripina Primarahmanto Putera/Lukhi Apri Nugroho (PB Berkat Abadi) mengembalikan shuttlecock.
Agripina Primarahmanto Putera/Lukhi Apri Nugroho (PB Berkat Abadi) menyambut pengembalian.
Agripina Primarahmanto Putera/Meirisa Cindy Sahputri (PB Berkat Abadi) menyambut pengembalian.
Ferdian Mahardika/Anggia Shitta Awanda (PB Jaya Raya) mengembalikan shuttlecock.
Agripina Primarahmanto Putera/Nadiya MelatiAgripina Primarahmanto Putera/Nadiya Melati (PB Berkat Abadi Banjarmasin/PB Pertamina Fastron) menyambut pengembalian.
Reinard Dhanriano/Maretha Dea Giovani (Mutiara Cardinal) melepaskan serangan.
Nadya Melati (kanan) saat berpasangan dengan Dian Fitriani (Pertamina Fastron).
Agripina Primarahmanto Putera/Devi Tika Permatasari (Berkat Abadi) berusaha menggapai pengembalian.
Markis Kido/Pia Zebadiah Bernadet (Jaya Raya Jakarta) mengembalikan shuttlecock.